Korzyści z wdrożenia ISO 9001 i ISO14001

Znaczenie warunków organizacyjnych w normach ISO 9001 i ISO 14001

ISO 9001 polega na ogólnej poprawie funkcjonowania organizacji, z naciskiem na zarządzanie jakością. Czy zaspokojone są potrzeby ważnych interesariuszy, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych? Jakie są najlepsze praktyki w Twojej branży i czy je wdrażasz? Czy korzystasz z analizy Plan-Do-Check-Act?

Z kolei ISO 14001 koncentruje się na tym, w jaki sposób Twoja organizacja może być częścią zrównoważonego środowiska, a jednocześnie osiągać swoje KPI. Jedynie zrównoważony rozwój pozwala organizacji funkcjonować z dbałością o środowisko.

Oba standardy są zorganizowane w ten sam sposób, choć mają inne ukierunkowanie, ale oba zawierają Annex SL. Ułatwia to efektywne wdrożenie obu standardów w organizacji.

Zarejestruj się teraz, a dowiesz się o ważnych aspektach ISO 9001 i ISO 14001. Wystarczy wypełnić formularz aby otrzymać co miesiąc kilka biuletynów. Dzięki temu będziesz na bieżąco z zagadnieniami zarządzania jakością w sposób zrównoważony.